دفاتر پلمپ | هزینه دفاتر پلمپ | پلمپ دفاتر | ثبت بینش | مشاوره تخصصی

دفاتر پلمپ

الزام وجود دفاتر پلمپ طبق ماده 6 قانون تجارت برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت برای اظهار هزینه ها و درآمدهای خود وجود دارد.

ثبت بینش در این مقاله به پیگیری پلمپ دفاتر و همچنین هزینه دفاتر پلمپ قانونی خواهد پرداخت.
روند آن به این صورت است که نخست همه صفحات شماره‌گذاری می‌شود.

پس از آن شماره ثبت شرکت در آن وارد شده و مهر اداره ثبت شرکت‌ها در آن درج می گردد. بنابراین امکان هیچ‌گونه جابجایی و تغییر اطلاعات در آن وجود نخواهد داشت.

این دفاتر در پایان هر سال مالی باید به اداره مالیات تسلیم نماید. حتی اگر آن دفتر خالی و سفید باشد و فعالیتی در آن درج نشده باشد.

دفتر روزنامه و دفتر کل چیست ؟

همانطور که ذکر شد این دفترها بشکل دفتر کل و روزنامه هستند.

دفتر روزنامه، دفتری جهت وارد کردن ریز هزینه ها و سود و زیان بشکل روزانه است .

دفتر کل ، دفتری می باشد که درون آن ریز هزینه ها ی دفتر روزنامه بصورت هفتگی درج می گردد.

قابل ذکر است دفاتر قانونی مورد تایید سازمان امور مالیاتی، دفاتری می باشند که بر اساس

مقررات مفاد ۱۱و ۱۲ قانون تجارت تصویب شده در تاریخ ۱۳۱۱ در اداره ثبت اسناد و دفتر

مشاغل از سوی ادارات امور اقتصادی و دارایی پلمپ شود.

اخذ دفاتر پلمپ

هر سال؛ می بایست سال قبل از آن و پیش از آغاز سال مالی جدید ؛ به دریافت آن مبادرت ورزید.

بطور مثال برای دریافت دفاتر پلمپ شده سال 97 تا پایان اسفند سال 96 باید اقدام کرد. مگر آنکه همه صفحات آن؛ قبل از پایان سال مالی تمام شود. در این حالت میتوانند جدید دریافت کرد.

پلمپ دفاتر

جهت پیگیری می بایست به پایگاه اینترنتی اداره ثبت شرکت ها به آدرس http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پیگیری دفاتر پلمپ ) مراجعه نمایید.

سپس مراحل اینترنتی آنرا طی کنید.

دلایل رد شدن دفاتر پلمپ

 • چنانچه از دفاتر سال های قبل استفاده شود .
 • از دلایل آن، وارد کردن اطلاعات غیرواقعی است.
 • چانچه فعالیت های مربوط به شعب یا شعبه های شرکت ثبت نگردد، رد پلمپ صورت میگیرد.
 • زمانیکه صفحات بیش از حد سفید گذاشته شوند و نیز سفید ماندن همه صفحات بمنظور سو استفاده
 • ثبت کردن یک یا چند فعالیت
 • تراشیدن، پاک یا محو کردن و یا مخدوش کردن مندرجات
 • چنانچه دفاتر از پلمپ خارج شده و فاقد یک یا چند برگ باشد.

مدارک مورد نیاز اخذ دفاتر پلمپ :

 • تصویر تمامی شناسنامه و کارت ملی برابر اصل در “دفترخانه اسناد رسمی یا توسط وکیل قانونی شرکت” همگی اعضای موسسه
 • اسکن روزنامه رسمی تاسیس
 • اسکن روزنامه رسمی که درآن آخرین تغییرات درج شده باشد
 • مهر شرکت

پاسخگویــی به سـوالات و رفــع مشــکلات ثبتــی و حقوقـی فقط با یک تمـــاس

دفاتر پلمپ | هزینه دفاتر پلمپ | پلمپ دفاتر | ثبت بینش | مشاوره تخصصی

هزینه دفاتر پلمپ :

هزینه های آن را میتوان بصورت اینترنتی و از طریق سامانه ثبت شرکت ها پرداخت نمود .

در گام نخست پرداخت هزینه دفاتر پلمپ قانونی ، وجه مربوط به  ارسال مدارک به اداره ثبت شرکت ها از طریق پست است.

سپس به پرداخت هزینه مربوط به خود دفترها و هزینه ارسال آن برای متقاضیان ، اقدام می کنید .

پیش از هر اقدامی جهت پیگیری دفاتر پلمپ با ما تماس بگیرید .

ثبت بینش با دارا بودن کادر مشاوره متخصص ، با سابقه و زبده خود

در خصوص هر گونه مسائل حقوقی و ثبتی از قبیل :

دریافت کد اقتصادی و کارت بازرگانی ، ثبت شرکت و سایر خدمات

آماده خدمتگذاری به شما متقاضیان گرامی می باشد.

دفاتر پلمپ | هزینه دفاتر پلمپ | پیگیری دفاتر پلمپ | ثبت بینش | مشاوره تخصصی