جواز تاسیس شرکت

جواز تاسیس شرکت

جوازی که اشخاص حقوقی یا حقیقی برای انجام یک فعالیت تولیدی اقتصادی اخذ می نمایند جواز تاسیس می گویند .
جواز تاسیس شرکت دارنده ی آن را قادر می سازد در یکی از شهرک های صنعتی که در جواز ذکر گردیده است مشغول به تولید محصول قید شده در آن باشد .

جواز تاسیس شرکت در دو نوع انجام میشود :

جواز تاسیس شخصی
جواز تاسیس شرکتی

مدارک جواز تاسیس شخصی :
1-کپی شناسنامه و کارت ملی پشت و رو
2-قبض تلفن

مدارک جواز تاسیس شرکتی :
1-کپی شناسنامه و کارت ملی حق امضا دار شرکت پشت و رو
2-اوراق ثبتی شرکت
3-آگهی تاسیس و آخرین تعمیرات شرکت

مدت زمان انجام کار: ۱۰تا ۲۰ روز کاری
قابل ذکر است که ، امکان خرید زمین از شهرک های صنعتی به شکل 30 درصد نقد و 70 درصد وام بدون بهره همچنین امکان شرکت در نمایشگاه های بین المللی و داخلی و ثبت برندهای فارسی از مزایای جواز تاسیس می باشند .

مرجع صادر کننده جواز تاسیس

مرجع صادر کننده این جواز طبق زمینه ای که در آن حوزه قرار به فعالیت است معین می گردد . این کار معمولا به عهده وزارت صنعت و معدن می باشد . نمونه های زیر برخی دسته بندی های مراجه می باشند :
در حوزه صنایع غذایی و کشاورزی ، وزارت جهاد کشاورزی
در حوزه کار آفرینی ، وزارت کار
در حوزه فعالیت های صنعتی ، وزارت صنعت و معدن و تجارت

مراحل دریافت جواز تاسیس

چنانچه قصد ثبت شرکت ، ثبت برند ، ثبت تغییرات ، اخذ دفاتر پلمپ در کمترین زمان ممکن و البته به صورت تخصصی دارید با ثبت بینش تماس حاصل نمایید .

  • مراجعه به اداره کل صنایع و معادن استان مربوطه و یا معاونت برنامه ریزی توسعه و نوسازی وزارت صنایع و معادن و ارائه تقاضا صادر نمودن مجوز تاسیس با قید نوع تولید ظرفیت و محل تاسیس .
  • ارسال درخواست متقاضی به معاونت برنامه ریزی ،توسعه و نوسازی بوسیله اداره کل
  • بررسی تقاضا توسط کارشناسان معاونت توسعه و نوسازی طی 7 روز کاری
  • اظهار نظر حوزه معاونت قید شده به درخواست کننده .
    ( چنانچه که با تقاضای ارائه شده موافق گردد ، متقاضی موظف می باشد طی مدت 3 ماه طرح توجیه فنی و اقتصادی خود را تهیه و ارائه نماید . )
  • بررسی طرح فرستاده شده و محاسبه و اعلام هزینه صدور جواز تاسیس به درخواست کننده طی 7 روز کاری
  • صدور جواز تاسیس توسط معاونت برنامه ریزی ، توسعه و نوسازی و تحویل آن به متقاضی پس از اخذ قبض هزینه واریزی .

Share