مقایسه شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود

مقایسه شرکت سهامی خاص با مسئولیت محدود در این مقاله به وجوه افتراق و اشتراک بین ثبت شرکت های سهامی خاص و مسئولیت محدود می پردازیم : 1- شرکای موجود در شرکت از نوع مسئولیت محدود حداقل ۲ نفر است و این تعداد برای شرکت از نوع سهامی خاص حداقل…
Read More

ثبت موسسه

ثبت موسسه موسسه در واقع شرکت های غیر تجاری می باشند که در آن به امور خدماتی می پردازند و مثل ثبت شرکت و شرکت ها جنبه تجاری پیدا نمی کنند و حداقل اعضای آن دو نفر می باشد . مدارک لازم برای ثبت موسسه کپی شناسنامه و کارت ملی…
Read More