شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود وجود 2 عضو الزامی است.

در شرکت های با مسئولیت محدود کل سرمایه طبق قرارداد در اختیار مدیر عامل خواهد بود و میزان مسئولیت و تعهدات هر یک از شرکا در مقابل قروض شرکت به اندازه سهم از آنها از سرمایه ی شرکت می باشد.

محدودیت زمانی برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و مدت زمان مدیریت طبق نظر اعضای شرکت تعیین می شود و حتی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را می توان از خارج و یا از بین شرکا انتخاب کرد.

در اینگونه شرکت ها، انتخاب بازرس لازم نیست همچنین برای شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه کثیرالانتشار الزامی نیست.

اگر بخشی از شرکت آورده های غیر نقدی باشد ارزیابی این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می گردد و شرکا مسئولیت صحت ارزیابی را به عهده دارند و نیازی به کارشناس رسمی دادگستری مانند شرکت های سهامی خاص نیست .
برای گرفتن کارت بازرگانی در شرکت های با مسئولیت محدود ارائه 1 برگ کپی تقاضانامه ثبت شرکت های داخلی و شرکت نامه رسمی که به مهر اداره ثبت شرکت ها ممهور باشد الزامی است.
لازم به ذکراست برای پرهیز از عملیات حسابداری و مالیات اضافی کالای شرکت را با کارت بازرگانی شرکت (حقوقی) وارد کنید زیرا در زمان فروش به هر شخص حقیقی یا حقوقی (اگرچه خود، عضو هیئت مدیره آن ) کالایی که با کارت بازرگانی شخص حقیقی (از اعضاء هیئت مدیره و یا غیر ) وارد شده، باید صورتحساب در وجه دیگری صادر گردد همچنین انجام واردات با نام شخص حقیقی و صدور صورتحساب بدون واسطه از طرف شخص حقوقی خلاف قانون است.
مدارک مورد نیاز برای ثبت برند یک شرکت با مسئولیت محدود :
برای شخص حقیقی :
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)
4)کپی مجوز فعالیت (جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره ازادارات نظارتی و حاکمیتی دولتی)
برای شخص حقوقی :
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت (از آخرین تغییرات شرکت نباید بیش از دو سال گذشته باشد)
4)کپی مجوز فعالیت(جواز تاسیس، پروانه ی بهره برداری، پروانه ی ساخت، جواز کسب یا کارت بازرگانی و یا هر گونه گواهی فعالیت صادره ازادارات نظارتی و حاکمیتی دولتی)
5)کارت بازرگانی (در صورتی که از حروف لاتین استفاده شده باشد)

Share

تماس با ما
اینستاگرام ما
کانال تلگرام
از ما بپرسید
02144378021
X
زمان پاسخ گویی 9:30 الی 17:30