تسلیم الکترونیکی مالیات

تسلیم الکترونیکی مالیات اگر روش ثبت نام الکترونیکی را نمی دانید با دقت این مقاله را مطالعه کنید. به طور کلی مراحل این کار به 5 مرحله تقسیم شده است که شامل پیش ثبت نام، راستی آزمایی اطلاعات، تولید و ارسال کردن اطلاعات، ثبت نام الکترونیکی، اعتبارسنجی ستادی و میدانی…

مالیات

مالیات حتما اظهارنامه مالیاتی به گوشتان آشنا است، در واقع اظهارنامه مالیاتی یک فرم و یا یک کارنامه است که پر کردن آن برای هر شرکت و هر موسسه و محل درآمدی ضروری است. نرخ مالیات سال 98 نرخ مالیات بر ارزش افزوده در این سال جاری 1398 همانند قبل…

مالیات کشورهای مختلف

مالیات کشورهای مختلف هر کشوری بر اساس قوانین و مقرراتی که دارد یک میزان مشخص شده و ثابتی از مالیات را جمع آوری می کند و برای هر قشر از مردم میزان این مالیات متفاورت است. در گذشته تهیه اظهارنامه مالیاتی توسط مردم انجام می شد و مردم می بایست…

امور مالیاتی شرکتها

امور مالیاتی شرکتها تمامی شرکت ها و اشخاص حقوقی باید بعد از ثبت شرکت به اداره امور مالیاتی مراجعه نمایند و امور مالیاتی مربوط به شرکت را انجام دهند. حتی در زمان افزایش سرمایه شرکت باید مالیات شرکت را تا آن زمان پرداخت نمایند. در صورتیکه این کار را انجام…

مالیات بر ارزش افزوده

مالیات بر ارزش افزوده مالیات بر ارزش افزوده همان مالیاتی است که روی اجناس و خدمات تعلق می گیرد و مصرف کننده این مالیات را همراه با قیمت واقعی محصول پرداخت می کند. این مالیات در ازای تحویل محصول یا خدمات از مشتری اخذ می شود. در واقع فروشنده ها…

شماره تماس