بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد؟

بیمه اختیاری یا مشاغل آزاد؟ هر دو بیمه زیر مجموعه ی بیمه های خویش فرما می باشند تقریبا هیچ پیش نیازی هم ندارند ولی فقط در بیمه اختیاری برای این که زیر پوشش قرار بگیرند باید ۱ ماه سابقه پرداخت بیمه داشته باشند. حال در بخش های بعد در مورد…

بیمه بیکاری

بیمه بیکاری در این دوران که افراد به سرعت فرسوده و بیکار می شوند بیمه ی بیکاری از جمله بیمه های بسیار مهم برای مردم است که سازمان بیمه پرداخت می کند برای دریافت این بیمه باید شرایط خاصی داشته باشید به طوری که سازمان بیمه شما را یک بازنشسته…

شماره تماس