آگهی دعوت

آگهی دعوت تشکیل شرکت شرکت همانطور که از نامش پیداست از خانواده کلماتی مانند شراکت و شریک است . به طور کلی شرکت ها از 2 نفر به بالا تشکیل می شوند . افراد دو هم جمعه می شوند و با اهداف اقتصادی و با امید پیشرفت و گسترس کسب…

شماره تماس