شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود وجود 2 عضو الزامی است. در شرکتهای با مسئولیت محدود کل سرمایه طبق قرارداد در اختیار مدیر عامل است و میزان مسئولیت و تعهدات هر یک از شریک ها در مقابل قرض های شرکت به اندازه سهم آنها از سرمایه ی شرکت می باشد.…

انواع شرکتها

انواع شرکتها شرکت ها تعریف و عناوین مختلفی دارند .در این مقاله با تعریف شرکت های سهامی عام‌، سهامی خاص، مسئولیت محدود، تضامنی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی، نسبی و تعاونی آشنا خواهیم شد . به خاطر داشته باشید که تنها با آگاهی کامل از شناخت انواع شرکت ها است که…

شرکت تعاونی

شرکت تعاونی شرکت ها ثبت شرکت و موسسه و نیز ثبت برند و علایم تجاری روز به روز در حال افزایش می باشد. افرادی که با هدف اقتصادی و پیشرفت و گسترش کسب و کار خود دور هم جمع می شوند و تصمیم به تاسیس شرکت می گیرند در وهله…

ثبت موسسه

ثبت موسسه موسسه در واقع شرکت های غیر تجاری می باشند که در آن به امور خدماتی می پردازند و مثل ثبت شرکت و شرکت ها جنبه تجاری پیدا نمی کنند و حداقل اعضای آن دو نفر می باشد . به دلیل آنکه موسسه می تواند فعالیت های تجاری نداشته…

شماره تماس