آدرس شرکت

آدرس شرکت باید در زمان ثبت شرکت در اساسنامه شرکت قید شود. آدرسی که برای شرکت قید می شود باید نشانی ساختمان اداری باشد البته اداری بودن آن هنگام ثبت شرکت اجباری نیست. اما پس از انجام مراحل ثبت شرکت تا 2 ماه فرصت دارید یک مکان اداری تعیین نمایید. ارائه اجاره نامه ساختمان اداری برای دریافت کد اقتصادی الزامی است. در نتیجه بعد از ثبت شرکت تا بخواهید اقدامات لازم برای دریافت کد اقتصادی را انجام دهید، برای پیداکردن ساختمان اداری وقت دارید .


تغییر آدرس بعد از طی مراحل ثبت شرکت به چه نحو است؟


آدرس قید شده از نظر قانون نشانی معتبر شناخته می شود و در صورت تغییر آدرس و یا افتتاح شعبه ی جدید باید در اسرع وقت ثبت شود. ثبت تغییر آدرس شرکت یکی از موارد ثبت تغییرات شرکت می باشد. چنانچه در مورد نحوه ثبت تغییرات شرکت سوالی دارید می توانید با مشاوران ثبت بینش تماس بگیرید.
حال اگر بعد از ثبت شرکت مجمع عمومی فوق العاده یا هیئت مدیره تصمیم گرفتند آدرس شرکت را تغییر دهند باید آدرس ذکر شده در اساسنامه شرکت تغییر کند و به ثبت برسد. برای تغییر آدرس شرکت حتما باید تمامی شرکا و سهامداران شرکت صورتجلسه مکتوب را امضا نمایند و به مهر شرکت ممهور نمایند. البته زمانی هیئت مدیره حق تصمیم گیری در رابطه با تغییر آدرس را دارد که در اساسنامه قید شده باشد.
مسائل مربوط به شرکت ها بسیار گسترده است و نیاز به تخصص دارد و حتما باید با آگاهی انجام پذیرد تا دچار ضرر و زیان و یا جرایم دولتی نشوید. برای کسب آگاهی در هر زمینه ای مرتبط با شرکت ها اعم از مراحل ثبت شرکت ، ثبت برند ، هزینه ثبت برند و …. با مشاوران ثبت بینش تماس بگیرید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس