اخذ المثنی مدارک شرکت

اخذ المثنی مدارک شرکت

ترس از گم شدن مدارک یا ربودن مدارک در وجود همه ی ما پیدا می شود که بسیار سخت و ناراحت کننده است. همانطور که می دانید خیلی از مدارک مهم را نمی توان المثنی گرفت و باید توجه ما به این مدارک بیشتر باشد.

برای چه مدارکی المثنی صادر می شود؟

1- درارتباط با شرکت های غیرتجاریباید گفت که اساس نامه در 27 ماده، اظهارنامه و صورت جلسه تاسیس کنندگان، یکسری مداركي است كه براي آن ها المثني صادر مي کنند.
2- در ارتباط با شرکت تعاونی، اساس نامه در 52 ماده منعقد شده، صورت جلسه تاسیس کنندگان و اعضای هیأت مدیره، شرکت نامه و تقاضانامه.
3- در ارتباط شرکت های دارای سهامی خاص اين مدارك شامل اساس نامه مقرر شده در 64 ماده و دارای 11 تبصره در قانون اساسی و صورت جلسه تأسیس کنندگان است.
4- در ارتباط با شرکت هایی همراه با مسئولیت محدود این مدارک شامل اساس نامه، شرکت نامه و تقاضا نامه، صورت جلسه تاسیس کنندگان می شود.

در صورتی که مدارک مهم شرکت شما گم شود و شما هیچ دسترسی دیگری نداشته باشید وکیل رسمی شرکت و یا یکی از افرادی که صاحب سمت هستند باید به شورای حل اختلاف مراجعه کنند و از آن جا نامه ای برای اداره ی ثبت شرکت بگیرند.

نکته ی بسیار مهم در رابطه با افرادی که مدارک گم کرده اند، چنانچه تاییدیه های گم شده مربوط به افراد مقیم خارج از کشور باشند، صادر شدن المثنی نیاز به ارسال اطلاع نامه ای دارد که از دفتر اسناد محل اقامت او ارسال شده باشد.
اگر به دنبال شرکت یا مجموعه ای با مسئولیت هستید تا کارهایی مانند ثبت برند را به او بسپارید بینش ثبت بهترین و زبده ترین کارکنان را دارد که تمام امور ثبتی و مالیاتی مانند پر کردن فرم اظهارنامه مالیاتی را انجام می دهد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس