الزامات تجار برای برندهای تجاری

الزامات تجار برای برندهای تجاری

همانند هر امر دیگری برای ثبت برند تجاری تجار الزامات، تعهد و یا تکلیفی وجود دارد و چنان چه تاجری از انجام آن امتناع نماید تخلف نموده و مجازات برای او در نظر گرفته خواهد شد. در خصوص انجام عملیات و معاملات تجارتی ملزم و مکلف به انجام مسایل و اموری هستند که به آن ها الزامات تجار گفته می شود که از جمله آن ها به موارد زیر اشاره می شود.

1-هر تاجری برای اعمال امور تجارتی خود مکلف و ملزم به داشتن دفاتر تجارتی (دفتر روزنامه،دفتر کل،دفتر دارایی،دفتر کپیه یا صادرات و واردات نامه ها)می باشد.
بر اسا ماده 6 قانون تجارت : تاجران به جز کسبه جز، ملزم و مکلف به داشتن دفاتر تجارتی می باشند.
2-برابر ماده ی 11 قانون تجارت قبل از آنکه در دفاتر مزبور چیزی نوشته شود باید به وسیله نماینده اداره ی ثبت یا نماینده اداره ثبت شرکت ها امضا گردد.
قابل ذکر است که مطابق قانون، هر گونه تخطی در موارد مندرج بند یک و دو مجازات نقدی را در پی خواهد داشت.
3- نگهداری دفاتر حدود ده سال
4- ثبت نام تجاری نیز الزامی می باشد. این امر می بایست طی شش ماه انجام گردد. مدت اعتبار آن نیز پنج سال است.
5-ثبت تجارتی یا همان ثبت مشخصات فردی تاجر. دقت کنید این مورد با ثبت اسم تجاری متفاوت است.
6-دریافت نمودن پروانه تجارتی نیز برای هر تاجری که به امر خرید و فروش مبادرت می ورزد ضروری و الزامی است.
7-علامت تجارتی که معرف و مشخص کننده شی یا کالایی است که بازرگانان ارائه می دهند. این برند حتما باید به ثبت رسیده و ثبت برند در روزنامه رسمی نیز درج گردیده باشد.
8-ذکر نمودن عنوان و شماره ثبت تجارتی در تمامی سربرگ ها وصورت حسابها و حتی برگه های سفید مورد استفاده.
9- ثبت تغییرات طی مدت سه روز و در سه نسخه
10-در صورت استفاده تاجر از سیستم های مکانیکی یا الکترونیکی وی می بایست حداقل ماهی یک بار به ثبت و ضبط خلاصه اسناد و ارقام داده شده به سیستم ها را در دفتر روزنامه ثبت اقدام نماید.
الزاماتی که برای تجار وجود دارد تنها موارد ذکرشده در بالا نیستند اما این 10 مورد مهم ترین و اساسی ترین می باشند.
ثبت بینش آماده ی پاسخگویی به سوالات شما در تمامی حوزه های حقوقی و ثبتی نظیر ثبت شرکت ، ثبت برند ، مراحل و هزینه های ثبت تغییرات می باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس