الزام وجود دفاتر

الزام وجود دفاتر

مواردی که پس از به ثبت رساندن یک شرکت الزامیست پلمپ دفاتر یا همان دفاتر پلمپ می باشد.
ایجاد این نوع دفاتر پلمپ قواعد خود را دارا می باشد.
همانطور که قبلا به طور کامل در مورد پلمپ دفاتر گفته شده، صاحبین مشاغل اعم از حقیقی و حقوقی پس از ثبت شرکت خود باید اقداماتی از قبیل ثبت هزینه ها و درآمد های در آن ثبت کنند.
قابل ذکر است که به هیچ وجه نمیتوان در این دفاتر تغییر اطلاعات یا جا به جایی در موارد و عنوان های آن انجام داد.
هنگامی که شماره ثبت شرکت در این دفاتر وارد می شود حتما مهر اداره ثبت در آن درج می شود.
این دفاتر در پایان هر سال مالی از طریق اداره مالیات بررسی می گردد.
شایان ذکر است که حتی اگر در این دفاتر چیزی به ثبت نرسیده باشد هم اداره مالیات خواهان آن می باشد.
دفاتر پلمپ امری الزامیست که طبق قانون ۶ تجارت هر ساله انجام می شود.

علل پذیرفته نشدن دفاتر پلمپ

بعضی مواقع اعتراضاتی از قبیل رد شدن دفاتر پلمپ می شنوید.
رد شدن دفاتر پلمپ ممکن است دلایل متعددی داشته باشد.
چنانچه دفاتری که مربوط به فعالیت های سال های گذشته باشد رد می شود و به هیچ عنوان قابل قبول نمی باشد.
اگر در طی سال مالی فعالیت تازه ای که مربوط به شعب باشد انجام شود ولی در دفاتر پلمپ ثبت نگردد نیز قابل قبول نمی باشد و رد می شود.
در صورت هر گونه سو استفاده دفاتر پلمپ رد پس از بررسی رد شده و قابل قبول نخواهند بود.
شما کافی است برای اخذ دفاتر پلمپ مدارک مورد نیاز خود را تحویل دهید.
این مدارک شامل اسکن روزنامه رسمی تغییرات، اسکن روزنامه رسمی تاسیس، مهر شرکت و کپی مدارک شناسایی تمامی اعضا می باشد.
شرکت ثبت بینش آماده است تا برای اخذ دفاتر پلمپ به بهترین شکل شما را راهنمایی نماید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس