انحلال شرکت

انواع شرکت، قادر اند عمر نامعلومی به یک مشارکت دو نفره یا گروهی بدهد، اما با این وجود می تواند بعد از مدتی فعالیتش را تمام کند.
شخص حقوقی یک شرکت شرایطی را ایجاد می کند که شرکت قادر باشد که تعهد هایی که اظهار کرده است را تمام کند
اگر می‌ خواهید بدانید ثبت شرکت و ثبت انحلال شرکت چیست و چگونه به ما کمک می کند و چه پیامدهایی برای ما دارد، این مقاله را دنبال کنید. یک شرکت در طی عملکرد خود درجهت پیشرفت، پله های ترقی را یکی پس از دیگری طی می کند، ممکن است در طی همین روند ثبت شرکت را انجام داده و پس از مراحل اداری و پیشرفت روز افزون ثبت برند را هم انجام دهد و حتی فراتر از آن اقدام به تهیه کارت بازرگانی کرده باشد ولیکن با تمام این تدابیر ممکن است در صورت پیش آمدها و مشکلات منحل گردد.
با ثبت شدن انحلال دارایی همگانی شرکت را خارخ می کنند و بین افراد تقسیم می نمایند و همچنین اموال طلبکاران پرداخت می شود.
شرکت های حقوقی مثل انسان ها، رشد می کنند با سایر افراد وارد معامله هایی می شوند، نمایندگی یا موسسه درست می کنند و ….
ثبت انحلال شرکت به معنای فوت کردن شخصیت حقوقی است.

بعد از ثبت شرکت و گذراندن مراحل آن شرکت به چهار علت زیر منحل می گردد:
1-انحلال ناشی از اراده تمام شرکا
2-انحلال ناشی از قانون
3-انحلال ناشی از حکم قطعی دادگاه
4-انحلال ناشی از انقضای مدت شرکت

  • انحلال برگرفته از اراده برای از بین بردن شرکت با در خواست فرد حقوقی است و یا همچنین در صورت شراکتی بودن ممکن است افراد شرکت با مشورت یک دیگر به نتیجه ی انحلال شرکت خود برسند.
  • برخی مواقع انحلال شرکت به علت سقوط مالی است که به اقدام شرکا و دادگاه مربوط نمی باشد که دادگاه دخول نمی کند حتی ممکن است شرکتی شرایط خوبی داشته باشد و ثبت برند انجام دهد و یا کارت بازرگانی خود را صادر کرده باشد اما ورشکست شود.
  • گاهی در تصمیمات شرکا اختلافاتی پیش می آید که در این شرایط دادگاه اقدام به انحلال شرکت می کند.
  • در صورتی که شرکت مدت دار باشد با رسیدن زمان انقضای آن، شرکت مورد نظر منحل می شود مگر این که تا قبل از انقضا تمدید شود و در آخرین لحظات مانع انحلال شوند.

بدهی های شرکت باعث انحلال شرکت می شود:
1_بدهی های مالیاتی به سازمان دارایی و مالیات.
2_بدهی کارمندان و حقوق معوقه آنان.
در صورتی که شرکت توان پرداخت حقوق کارکنان خود را نداشته باشد نمی تواند مسیرش را ادامه دهد. در صورتی که مالیات خود را پرداخت نکرده باشد از سوی اداره مالیات اجازه ی ادامه ندارد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس