انواع شرکت های دانش بنیان

انواع شرکت های دانش بنیان

شرکت های دانش بنیان دو دسته هستند که به شرح زیر است.

الف- شرکت هایی که فقط اعضای هیات علمی مالک آن می باشند.
در صورتی که سهام دانشگاه کمتر از 50 درصد بیان شود، شرکت دانش بنیان شرکتی خصوصی است که مجبور است تابع قانون تجارت باشد و در اداره ثبت شرکت ها ثبت گردد.
ب-شرکت هایی که دانشگاه ها نیز در آن مالکیت دارند.
در صورتی که سهام دانشگاه 50% یا بیشتر اعلام شود، شرکت دانش بنیان شرکتی دولتی می باشد.

زمینه های فعالیت شرکت های دانش بنیان

1- انجام تحقیقات کاربردی
2- ارائه خدمات تخصصی و مشاوره ای تمام خدمات علمی و تحقیقاتی و فنی
3- انجام خدمات نظارتی بر تحقیقات پژوهشی، اجرایی و مشاوره ای
4- تولید محصولات یا فناوری نوین
5- ارائه ی خدمات توسعه کار آفرینی
6- ارائه ی خدمات و ورود کسب و کار به بازار بین المللی و جهانی کردن آن ها
7- ارائه ی خدمات توسعه ی محصول جدید
8- ایجاد مراکز رشد و خدمات ایجاد و توسعه ی کسب و کار
9- برنامه ریزی و اجرای طرح های توسعه ی کار آفرینی در سطوح ملی، منطقه ای و محلی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی

شرایط پذیرش طرح های حمایتی زیاد است
لازم به ذکر است که تمدید شرکت های دانش بنیان نوپا دارای اعتبار یک ساله بوده و تنها برای یک دوره یک ساله و نهایتا دو سال قادر است تمدید شود. چنانچه شرکت این توانایی را نداشته باشد تا در مدت 2 سال بعد از تایید کردن دانش بنیان بودن، رتبه بندی خود را به پایان برساند و یا در صورت عدول از شرایط مندرج در این آیین نامه در هر زمان دانش بنیان بودن شرکت ملغی می شود.

به دنبال ثبت شرکت هستید؟

اگر به دنبال ثبت شرکت و راه اندازی یک کسب و کار خوب هستید باید به یک مجموعه ی معتبر اعتماد کنید بینش ثبت یک مجموعه ی کار بلد است که تمام امور ثبتی مانند ثبت برند و ثبت شرکت را انجام می دهد و حتی در زمان ارائه مالیات، تهیه اظهارنامه مالیاتی هم انجام داده و اگر شرکت شما با مشکلات خاصی مواجه شد با مراجعه به دفاتر پلمپ تمام کار های پلمپ شرکتتان را انجام می دهد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس