تخلفات شماره اقتصادی

تخلفات شماره اقتصادی

تخلفات شماره اقتصادی چه مواردی هستند و جرائم شامل چه کسانی می شود؟
افراد حقوقی یا حقیقی با دریافت کد اقتصادی مجبور به رعایت یک سری قوانین هستند که زیر پا گذاشتن این قوانین برای همگان جریمه دارد و حتی شرکت های بسیار بزرگ قانونی، که دریافت کد اقتصادی هم انجام داده اند، باید جرائم را پرداخت کنند.

جرایم تخلفات بعد از دریافت کد اقتصادی چیست؟

1- در مورد اولین بار، جریمه ‌ای معادل ۲ برابر مبلغ مورد معامله در نظر گرفته می شود.
2- در مورد دومین بار، تعطیلی محل کسب یا توقف فعالیت به مدت ۳ ماه
3- در مورد سومین بار، حبس تعزیری از ۳ ماه تا ۶ ماه برای اشخاص متخلف و در مورد اشخاص حقوقی برای مدیر یا مدیران مسئول ذیر‌بط

تخلفات شماره اقتصادی

در این بخش برخی از تخلفات مرتبط با کد اقتصادی را بیان می کنیم.
استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی از کد اقتصادی سایر افراد غیر مجاز و خلاف مقررات است و کسی که کد اقتصادیش را در اختیار سایرین قرار داده است مجازات می شود.
هر گونه جعل، تقلب، سوء استفاده و تبانی در مورد کد اقتصادی برخلاف مقررات است و با متخلفین برابر قانون ثبت شده رفتار می شود.
دریافت هر گونه وجه اضافه مرتبط با کد اقتصادی خریدار تخلف است و جرائم خاص خود را دارد.
عدم ارائه یا درج کد اقتصادی طرفین معامله در صورت‌ حساب فروش کالا خلاف قانون است.
در اکثر این تخلفات، کد اقتصادی افراد برای مدتی گرفته می شود و با توجه به تخلفاتشان جرائم مالی می شوند.
ثبت بینش مقالات و مطالب مورد نیاز شما را به درخواستتان منتشر می کند و درصورت نیاز به مشاوره در رابطه با تهیه اظهارنامه مالیاتی ، ثبت برند، دریافت کد اقتصادی، ثبت شرکت، رتبه بندی و غیره با ثبت بینش تماس بگیرید و از مشاوره ی رایگان ما استفاده کنید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس