تغییر نام شرکت

پس از ثبت یک شرکت امکان تغییر در نام آن وجود دارد. تغییر نام شرکت شرایط، مراحل و مدارکی دارد که به آن خواهیم پرداخت.

در هنگام تغییر نام شرکت، تاریخ ثبت شرکت، شماره ثبت و رتبه بندی آن تغییر نخواهد کرد.

برای تغییر در نام یک شرکت ابتدا باید مجمع عمومی فوق العلاده تشکیل گردد. مجمع عمومی فوق العلاده تصمیم به تغییر نام شرکت می گیرند. شرکای شرکت باید همگی موافق با تغییرات باشند و برای اثبات آن لازم است که صورت جلسه ای تنظیم و به امضای کلیه شرکا برسد.

سپس مدارک لازم برای انجام این کار باید ارائه گردد، این کار از طریق سامانه قابل اجرا می باشد. پس از آن باید تایید اولیه انجام گیرد. پس از آن لازم است که به اداره ثبت مراجعه شود. در صورت تایید این موارد باید آگهی مربوط به تغییر نام شرکت در روزنامه رسمی انتشار یابد.

برای این کار باید کپی مدارک شناسایی کلیه اعضا، کپی آگهی مربوط به تاسیس شرکت، کپی روزنامه رسمی و در صورت وجود تغییرات کپی تغییرات نیز باید ارائه شود.

تاثیر تغییر نام شرکت در علامت تجاری

ایجاد تغییرات در علامت تجاری و ثبت برند باید توسط صاحب آن به امضا برسد. تغییر ایجاد شده باید در اظهارنامه ثبت گردد و از آن سه نسخه تنظیم شده و همراه با مدارک لازم ارائه گردد. در صورت ایجاد تغییر در علامت، لازم است که از علامت جدید ده نمونه تهیه و ارائه گردد. تغییرات ایجاد شده می بایست در روزنامه رسمی منتشر گردد.

برای انجام مشاورات لازم در مورد اظهارنامه مالیاتی خود با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس