ثبت شرکت

ثبت شرکت

ثبت شرکت ، مراحل ثبت شرکت و هم چنین هزینه ثبت شرکت را در مطلب رو به رو عنوان می داریم.
شرکت ها از 2 یا چند موسس ، شریک یا صاحبان سهام با هدف هایی خاص و مشترک تشکیل می شوند و به فعالیت های تجاری، فرهنگی و اجتماعی می پردازند. شرکت ها انواع مختلفی دارند که پس از ثبت شدن و مطابق اساسنامه و همچنین براساس نوع آن، سود حاصل شده میان اعضا تقسیم می گردد.

انواع شرکت

همان گونه که عنوان گردید شرکت ها انواع مختلفی دارند. چند مورد از انواع شرکت در ایران به صورت زیر می باشد:
شرکت سهامی عام، شرکت سهامی خاص، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی، شرکت تعاونی، شرکت تضامنی، شرکت غیرسهامی، شرکت دانش بنیان و… . که هر موسس و تصمیم گیرنده ای با توجه به نیازها و خواسته های خود به ثبت نمودن هر یک از انواع آن می پردازد.

قابل ذکر است که هزینه ثبت شرکت ها برای هر کدام از موارد بالا متفاوت است.

ثبت شرکت

مشاوره مراحل ثبت شرکت ها با عناوین مختلف : شرکت سهامی عام ، سهامی خاص ، شرکت تجاری ، شرکت غیر سهامی ، شرکت نسبی ، شرکت با مسئولیت محدود ، تضامنی ، مراحل ثبت شرکت تعاونی تولید و مصرف ، مراحل ثبت شرکت مختلط غیر سهامی ، شرکت مختلط سهامی  ، شرکت تضامنی ، شرکت غیر تجاری …

در بینش ثبت، راه پر پیچ و خم ثبت شرکت را برایتان آسان نموده ایم

چنانچه تصمیم به ثبت شرکت گرفته اید با اینکه امکان دارد در این راه با مصائب و سختی هایی رو به رو شوید ولی بدانید که تصمیم درستی اتخاذ کرده اید ولی تحقیق های کافی را در این زمینه و در خصوص انتخاب نوع شرکت خود انجام دهید.

ثبت بینش

ملزومات ثبت شرکت بصورت زیر می باشند :

مدارک لازم

 • تهیه اظهارنامه در دو نسخه
  – تهیه اساسنامه در دو نسخه
  – تکميل نمودن فرم تعيين نام به ترتيب اولويت نام هاي پيشنهادي و نیز قبض واريزي.
  – اصل گواهي بانکي مبني بر تادیه سرمايه تعهدي که حداقل 35 درصد سرمايه می باشد همراه با فيش واريزي.
  – اصل جواز فعاليت از مراجع مربوطه درصورتی که ثبت موضوع به مجوز نیاز داشته باشد.
  – کپی برابر اصل مدارک احراز هويت صاحبان سهام، مديران و بازرسین
  – اصل گواهي عدم سو سابقه اعضای هیات مديره، مدير عامل و بازرسین
  – صورت جلسه مجمع عمومي موسسين (دو نسخه)
  – صورت جلسه هيات مديره تکميل گردیده (دو نسخه)
  – اصل وکالت نامه وکيل دادگستري ( اگر ثبت شرکت توسط نمایند قانونی شرکت انجام گرفته باشد.)

انتخاب نام

انتخاب نامی که دارای ویژگی های زیر باشد الزامی است:
_ اسم انتخاب شده ریشه فارسی داشته باشد.
_ پیش از این به ثبت شرکت دیگری نرسیده باشد.
_ از نام های خاص باشد.
_ حداقل 3 سیلابی باشد.
_ لاتین نباشد.
_ بر خلاف شئونات اسلامی و نظم عمومی نباشد.

جهت اطلاع از هزینه ها و دیگر مباحث مربوطه با کارشناسان ما تماس حاصل نمایید.
همچنین شما را به مطالعه ی مقالات ثبت برند ، اخذ کد اقتصادی ، اخذ کارت بازرگانی دعوت می کنیم.

ثبت شرکت یا موسسه غیر تجاری

چنان چه چند شریک بخواهند برای فعالیت غیر تجاری خود مانند فعالیت های خدماتی و مشاوره ای اقدام به ثبت شرکت نمایند باید با عنوان موسسه غیر تجاری ثبت کنند.

موسسات غیر تجاری به دو دسته زیر تقسیم می گردند:

1.موسسات غیر تجاری که هدف اصلی آنها جذب منافع مالی و تقسیم آن بین اعضا نباشد. 2.موسسات غیر تجاری که منافع مالی را میان اعضای خود تقسیم مینمایند.

شرکت با مسئولیت محدود

ثبت شرکت با مسئولیت محدود از انواع ثبت شرکت های پر متقاضی خصوصا در ایران است. در این شرکت هر کدام از شرکای شرکت بدون اینکه سرمایه به سهام یا بخشی از سهام تقسیم شده باشد؛ تنها به میزان سرمایه‌ خود مسئول قروض و تعهدات شرکت هستند.

نام شرکت با مسئولیت محدود

این نکته قابل ذکر است که در نام شرکت حتما می بایست عبارت ‹‹‌با مسئولیت محدود›› ‌ذکر گردد.

شرکت سهامی عام‌

شرکت سهامی‌عام شرکتی بازرگانی به شمار می آید. در این نوع از شرکت ها، بخشی از سرمایه از طریق فروش سهام به مردم تأمین‌ می‌ گردد . تعداد دارندگان سهام نباید از سه نفر کمتر باشد.

نام شرکت سهامی عام

عبارت «شرکت سهامی عام» می بایست پیش از اسم شرکت یا پس از آن، بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق و اطلاعیه‌ ها و آگهی‌های شرکت به طور واضح و مشخص قید گردد.

ثبت بینش
مراحل ثبت شرکت
ثبت شرکت

ثبت شرکت نسبی

شرکت نسبی، شرکتی برای فعالیت های تجاری، تحت نام مخصوص بین دو یا چند نفر می باشد و مسئولیت هر کدام از شرکا به نسبت سرمایه‌ای است که در شرکت می گذارند.

نام شرکت نسبی

باید در نام شرکت «شرکت نسبی» و یا حداقل نام یکی از شریکان شرکت قید گردد؛

چنانچه اسم شرکت شامل اسامی تمام شرکا نباشد؛ پس از نام شریک یا شرکایی که ذکر شده عبارتی از قبیل «و شرکا» و «‌و برادران» لازم می باشد.

ثبت شرکت مختلط سهامی

ثبت شرکت مختلط سهامی ، تاسیس شرکتی می باشد که تحت نام مخصوص میان یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک ضامن تشکیل شده است.

شریک ضامن

شریک ضامن فردی می باشد که سرمایه‌ی وی به شکل سهام در نیامده و مسئول تمام قرض و بدهی هایی میباشد که امکان دارد علاوه بر دارایی شرکت پیدا شود. اگر شریک های ضامن بیش از یک نفر باشد، مسئولیت آنها در مقابل طلب کاران و روابط آن ها با یکدیگر، مطابق مقررات شرکت تضامنی خواهد بود.

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی

ثبت شرکت مختلط غیر سهامی ، از جمله شرکت هایی است که برای امور تجاری تحت نام مخصوصی میان یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک با مسئولیت محدود، بدون انتشار سهام، تشکیل می‌ گردد.

تعریف شریک با مسئولیت محدود

فردی می باشد که مسئولیت او تنها به مقدار سرمایه‌ای باشد که درشرکت قرار داده و یا می بایست قرار دهد.

چنانچه شرکا ضامن بیش از یک نفر باشد، مسئولیت آنها در مقابل طلب کاران مطابق مقررات شرکت تضامنی است.

ثبت شرکت
ثبت شرکت
ثبت بینش

شرکت سهامی خاص

شرکت سهامی خاص از انواع شرکت های بازرگانی بحساب می آید مگر آنکه موضوع فعالیت های آن،‌ موضوعی غیر تجاری باشد. در شرکت سهامی خاص کلیه سرمایه‌ی منحصراً بوسیله مؤسسین، تأمین‌ و سرمایه‌ی آن به سهام تقسیم شده است.

نام شرکت سهامی خاص

تعداد سهام‌داران حداقل سه نفر است و عنوان «‌شرکت سهامی خاص»‌ باید قبل از اسم شرکت یا پس از آن بدون هیچ فاصله ای از نام شرکت ذکر گردد.

ثبت شرکت تضامنی

شرکت تضامنی، شرکتی تحت نام مخصوص جهت امور تجاری میان 2 نفر و یا چندین نفر با مسئولیت تضامنی است. اگر دارایی شرکت برای تأدیه‌ی ( پرداخت ) همه قرض و بدهی ها کافی نباشد؛ هر یک از شرکا مسئول پرداخت تمام قروض شرکت می باشند.

نام شرکت تضامنی

قابل ذکر است در نام شرکت تضامنی می بایست عبارت « شرکت تضامنی» ‌و لااقل نام یک نفر از شرکا ذکر گردد.

ثبت شرکت
ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت

1.انتخاب شریک قابل اطمینان
2.ثبت نام در سامانه
3.انتخاب نام مناسب
4.مشخص نمودن مدت و موضوع فعالیت شرکت
5.وارد کردن آدرس شرکت
6.مشخص نمودن سرمایه اولیه
7.وارد نمودن نام شرکا
8.مشخص کردن سمت اشخاص
9.وارد کردن سهام اشخاص

10. مشخص نمودن ارتباط میان اشخاص
11. ثبت شعب شرکت در صورت وجود
12. انتخاب روزمانه سالی/ مالی
13. وارد کردن متن صورت جلسه
14. اظهارنامه/ تقاضانامه
15. تکمیل اساسنامه و شرکت نامه
16. تکمیل خلاصه اظهارنامه/ تقاضانامه
17. تکمیل مدارک
18. پست کردن مدارک
جهت اطلاع کامل از مراحل ثبت شرکت با ما تماس بگیرید.

ثبت شرکت

نکات مهم در چگونگی ثبت شرکت

تشابهات شرکت ها

انعقاد قرارداد شرکت

ثبت نمودن یک شرکت ماهیت قراردادی دارد که به صورت اساس نامه یا شرکت نامه تنظیم می گردد. بنابراین، رعایت اصول و شرط های اساسی صحت معاملات الزامی می باشد. چنانچه این شروط رعایت نشود ، منجر به باطل شدن یا عدم نفوذ شرکت می شود.

سرمایه ای که شرکا قرار می دهند

وجود شریک
 • شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت با مسئولیت محدود، شرکت مختلط غیر سهامی – حداقل دو شریک
 • شرکت سهامی خاص ، شرکت مختبط سهامی – حداقل 3 شریک
 • شرکت سهامی عام – حداقل 5 شریک
 • شرکت تعاونی تولید و مصرف – حداقل 7 شریک

مقایسه تطبیقی میان شرکت ها

در شرکت مختلط غیر سهامی ، سهم شریک با مسئولیت محدود به قطعات سهام تقسیم نمی گردد و آزادانه قابل معامله نمی باشد.

در این گونه شرکت ها شخصیت شرکای با مسئولیت محدود در شرکت مد نظر بوده ،

در حالیکه در شرکت مختلط سهامی، شرکای با مسئولیت محدود به صورت سهم در می آید و هم چون سهام شرکت های سهامی قابل نقل و انتقال می باشد و شخصیت شرکای صاحب سهم دارای اهمیت خاصی نیست و هر صاحب سهمی شریک به حساب می آید.

شرایط احراز حد نصاب در مجامع عمومی در شرکت سهامی خاص ساده و آسان تر و

در شرکت با مسئولیت محدود با توجه به نوع شرکت دشوار تر است.

مراحل ثبت شرکت | ثبت شرکت
مراحل ثبت شرکت
هزینه ثبت شرکت

سرمایه گذاری برای شرکت

جهت انجام هرگونه فعالیت تجاری و یا

امور مستمر، بلند مدت و با بازده دهی زیاد

و نیز برنامه ریزی شده برای آینده شغلی خود و تاسیس یک شرکت یا موسسه

اقدامی به جا و دارای امتیازات قانونی و بسیاری است.

اگر هدف شما پیشرفت و رسیدن به اهدافی والا می باشد

حتما به فکر تاسیس شرکت و یا یک موسسه باشید.

ثبت بینش در این مسیر یاری گر شما خواهد بود.

مراحل ثبت شرکت | دفاتر پلمپ | هزینه ثبت شرکت | کارت بازرگانی | ثبت بینش

هزینه ثبت شرکت

همانطور که عنوان شد ، هزینه ثبت شرکت برای هر یک از انواع شرکت متفاوت است،
ولیکن مواردی را که باعث تفاوت هزینه ثبت شرکت می شود را در زیر عنوان می داریم :

موارد تاثیر گذار در هزینه ثبت شرکت

☚ هزینه تعیین نام

☚ هزینه پستی

☚ هزینه حق الثبت

☚ هزینه درج در روزنامه محلی

☚ هزینه پاکت ، پوشه و دیگر متعلقات پرونده

☚ هزینه روزنامه رسمی کل کشور

☚ هزینه پلمپ دفاتر تجاری

☚ هزینه تشکیل پرونده مالیاتی و اخذ کد اقتصادی

برای سپری کردن این مراحل در کوتاه ترین زمان همین الان با ما تماس بگیرید.

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس