حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت غیر سهامی

حداقل سرمایه برای تاسیس کمپانی غیر سهامی

دانستن حداقل سرمایه مورد نیاز یکی از مواردی است که پیش از ثبت شرکت نیاز به اطلاع درمورد آن می باشد.
در این جا قصد داریم حداقل سرمایه برای شرکت های غیر سهامی را مورد بررسی قرار دهیم که جزئی از هزینه ثبت شرکت محسوب می شوند.
درصورت نیاز به اطلاعات و راهنمایی درمورد اخذ کارت بازرگانی و همچنین رتبه بندی با بینش ثبت در ارتباط باشید.

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت با مسئولیت محدود

کمترین میزان سرمایه ای که برای ثبت یک شرکت با مسئولیت محدود نیاز است در هیچ قانونی بیان نشده است.
به همین خاطر می توانید بدون سرمایه یک شرکت با مسئولیت محدود را ثبت نمایید.
لازم است بدانید که شرکت با مسئولیت محدود، اغلب توسط یک هیئت موسس که شامل دو یا چند نفر هستند تاسیس می شود.
با توجه به عدم بیان حداقل سرمایه هر یکی از افراد شریک در این شرکت بر اساس میزان سرمایه ای که در شرکت گذاشته اند نسبت به قرض ها و بدهی های شرکت ثبت شده متعهد هستند.
شرکت نسبی نیز کاملا مانند شرکت با مسئولیت محدود است و برای آن نیز حداقل سرمایه معین نشده است.

حداقل سرمایه برای درج شرکت تضامنی

در هیچ کدام از لایحه های موجود، کمترین میزان سرمایه برای ثبت کردن شرکت تضامنی بیان نشده است.
اعضای این شرکت ها می توانند با مبلغ مورد نظر خودشان این شرکت را ثبت کنند.
با توجه به این موضوع که شرکت تضامنی برای انجام دادن کارهای تجاری بین دو یا چند نفر ثبت می شود.
چنانچه زمانی سرمایه شرکت برای تسویه قرض های شرکت ناکافی باشد همه اعضا در مقابل بدهی های شرکت مسئول هستند.

حداقل سرمایه برای تاسیس شرکت تعاونی

ماده ۱۹۰ قانون تجارت چنین بیان می دارد که شرکت تعاونی شرکتی است که متشکل شده از تعدادی ارباب حرفه های مختلف.
هرکدام از شرکای این شرکت از شغل خود برای تولید کالا و فروش محصولات استفاده می کند. ماده ۲ قانون شرکت های تعاونی صریحا اعلام می دارد که شرکت تعاونی از افراد حقیقی و حقوقی تشکیل می شود.
این افراد برای رفع نیازهای مشترک و بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی همه اعضا ایجاد می گردد.
این کار از روش خودیاری و کمک متقابل افراد و با موافقت اصول ذکر شده در این قانون انجام می شود.
برای ثبت شرکت تعاونی نیز حداقل سرمایه ثبت نشده است. لذا در این مورد محدودیتی وجود ندارد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس