شرکت با مسئولیت محدود

برای ثبت شرکت با مسئولیت محدود وجود 2 عضو الزامی است.

در شرکتهای با مسئولیت محدود کل سرمایه طبق قرارداد در اختیار مدیر عامل است و میزان مسئولیت و تعهدات هر یک از شریک ها در مقابل قرض های شرکت به اندازه سهم آنها از سرمایه ی شرکت می باشد.

محدودیت زمانی برای مدیر شرکت با مسئولیت محدود وجود ندارد و مدت زمان مدیریت طبق نظر اعضای شرکت تعیین می شود و حتی مدیر شرکت با مسئولیت محدود را می توان از خارج از اعضا و یا از بین شریک ها انتخاب کرد.

در چنین شرکت هایی، انتخاب نمودن بازرس اصلا لازم نمی باشد و همینطور برای شرکت های با مسئولیت محدود انتخاب روزنامه مخصوص نیازی نمی باشد.

اگر بخشی از شرکت آورده های غیر نقدی باشد ارزیابی این آورده ها در شرکت با مسئولیت محدود توسط شرکا انجام می شود و شریک ها مسئولیت صحت ارزشیابی را به عهده می گیرند و احتیاجی به کارشناس دادگستری مثل شرکت های سهامی خاص نمی باشد .
برای گرفتن کارت بازرگانی در شرکت های با مسئولیت محدود داشتن یک برگ کپی شده تقاضا نامه ثبت شرکت های داخلی مورد نیاز است.
لازم به ذکراست برای پرهیز از عملیات حسابداری و مالیات اضافی کالای شرکت را با کارت بازرگانی شرکت (حقوقی) وارد کنید زیرا در زمان فروش به هر شخص حقیقی یا حقوقی (اگرچه خود، عضو هیئت مدیره آن ) کالایی که با کارت بازرگانی شخص حقیقی (از اعضاء هیئت مدیره و یا غیر ) وارد شده، باید صورتحساب در وجه دیگری صادر گردد همچنین انجام واردات با نام شخص حقیقی و صدور صورت حساب بدون واسطه از طرف شخص حقوقی خلاف قانون است.
مدارک لازم برای ثبت برند شرکتی با مسئولیت محدود :
برای شخص حقیقی :
1)کپی شناسنامه
2)کارت ملی
3)کپی کارت بازرگانی
4)کپی مجوز فعالیت
برای شخص حقوقی :
1)کپی شناسنامه
2)کپی کارت ملی
3)کپی روزنامه ی تاسیس و آخرین تغییرات شرکت
4)کپی مجوز فعالیت
5)کارت بازرگانی

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس