شرکت مختلط سهامی

برای تشکیل یک شرکت پس از انجام مراحل ثبت شرکت و تاسیس آن باید سراغ دیگر کارهای ضروری در شرکت مثلا استعلام ثبت برند جهت ثبت علامت تجاری و یا اخذ کارت بازرگانی بپردازیم. رتبه بندی نیز از دیگر موارد مهم پس از ثبت شرکت می باشد که به بالا بردن اعتبار شرکت کمک خواهد کرد.

حال به توضیح یکی دیگر از انواع شرکت ها می پردازیم تا بیشتر آشنایی پیدا کنید

شرکت مختلط سهامی
طبق ماده 162 قانون تجارت «شرکت مختلط سهامی یک نوع شرکت می باشد که تحت نام مخصوص بین یک عده شریک های سهامی و یک یا چند شریک ضامن شکل می گیرد»
بنابراین شرکت مختلط سهامی، تشکیل شده از شرکت تضامنی و شرکت سهامی می باشد. مقررات شرکت تضامنی درمورد شریک های ضامن و مقررات شرکت سهامی در مورد شرکاء سهامی اجرا می شود.
شرکاء سهامی افرادی هستند که سرمایه آن ها به شکل سهام متساوی القیمه در می آید و مسئولیت آن ها به اندازه همان سرمایه ای است که در آن مجموعه دارند.


شریک ضامن مسئول تمام قرض ها است که امکان دارد علاوه بر دارائی شرکت ظاهر گردد و سرمایه او به صورت سهام در نمی آید.

در صورتی که تعداد شریک ضامن بیشتر از یک نفر باشد میزان مسئولیت و تعهد آنها در برابرمدیریت شرکت مختلط سهامی مخصوص به شریک یا شرکاء ضامن است زیرا شرکاء ضامن که مسئول همه تعهد ها هستند بیشتر به فکر امور شرکت هستند و عملا از لحاظ مسئولیت ضمانتی بیشتر احتیاط خواهند کرد.

معمولا شرکت مختلط سهامی زمانی ایجاد می شود که تاجری برای تجارت نیاز به سرمایه دارد و سهامی منتشر می کند که دارنده آن به اندازه سهام، درمنافع شرکت شریک می شود ولی زمام امور تجارت را که به شکل مختلط در

آمده خود به دست می گیرد و حاضر نیست به دیگری بسپارد.
یک شرکت مختلط سهامی یک مجمع عمومی دارد که ترکیبی از تمام سهام داران شرکت می باشد و قانون و مقررات مجمع عمومی شرکت های سهامی در آن اجرا می شود.

مجمع عمومی حداقل یک بار در سال باید ایجاد شود و وظیفه آن انتخاب هیئت نظارت برای بررسی گزارش سالیانه شرکت، رسیدگی به محاسبات شرکت و گفتگو در رابطه با امور ضروری خواهد بود و در زمان انحلال نسبت به شرکاء سهامی درباره تصمیم شرکت اظهار نظر خواهد نمود.

مجمع عمومی می تواند از سوی شرکاء سهامی، که حق مداخله آنها قطع شده، تصمیمی که از نظر قانونی مجاز باشد بگیرد.

طبق ماده 170 «تا 15 روز قبل از ایجاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی این حق را دارد که در شرکت حضور پیدا کرده و از صورت وضعیت مالی شرکت و گزارش هیئت نظارت اطلاع پیدا کند».

با اینکه حق اداره امور شرکت به دست شرکاء ضامن است، قانون حق بررسی را به شرکاء سهامی را داده است که از طریق مجمع عمومی انجام می شود.
مطابق ماده 165«در هر کدام از شرکت های مختلط سهامی، هیئت نظاری مرکب از حداقل 3 نفر از شرکاء برقرار می شود و این هیئت نظار را مجمع عمومی سریعا پس از شکل گرفتن شرکت و قبل از هر عملی در امور شرکت معین می کند. انتخاب هیئت نظار با توجه به شرایط مقرر در اساسنامه شرکت تجدید می شود.


رتبه بندی پس از طی مراحل ثبت شرکت از جمله موارد مهم می باشد در نتیجه پس از ثبت شرکت باید به فکر بالا بردن رتبه شرکت بود تا بتوان در بحث رقابت با شرکت های دیگر موفق بود.
جهت استعلام ثبت برند ، اخذ کارت بازرگانی، مدارک مورد نیاز می توانید با مشاوران بینش ثبت در تماس باشید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس