ضرورت تاسیس یک شرکت

ضرورت تاسیس یک شرکت

شرکت متشکل از چند موسس ، سهامدار، کارمند و … که برای به تحقق رساندن هدفی متعالی با ابزارها و مهارت های لازم گرد هم آمده اند.  هر شرکت برای رسیدن به غایت نهایی خود پس از آنکه تاسیس شد ؛ باید ثبت شود. یکی از ملزومات ثبت شرکت این است که  رسیدگی و بازرسی کلی و تحقیق در ابتدای تاسیس شرکت به عمل آید.شرکت ها انواع متفاوتی دارند که بسته به نوع شرکت ، هزینه ثبت شرکت نیز متفاوت است.

با فعالیت به صورت شرکت ، کلیه ی امور تجاری و غیر تجاری شرکت به صورت رسمی و قانونی صورت گرفته و اعتبار بیشتری خواهد یافت.

ثبت شرکت به علت امتیازاتی که قانون برای شرکت ها در نظر گرفته است نظیر اعطای وام و حمایت هایی که از اشخاص حقوقی به عمل می آورد ، موجب اطمینان خاطر شرکت ها جهت فعالیت با امنیت شغلی بیشتر نسبت به فعالیت شخصی می گردد. همچنین ثبت شرکت، منجر به حضور آن شرکت در مناقصه ها و مزایده ها می شود که طرفین معامله را از سود ناشی از آن بهره مند می کند.

شرایط نامگذاری شرکتها:

  1. دارای ریشه فارسی باشد .
  2. تکراری نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد.
  3. از اسامی خاص نباشد .
  4. مخالف شئونات اسلامی و نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد.
  5. باعث فریب افکار عمومی نشود .

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت :

تهیه کردن 2 نسخه از اظهارنامه مالیاتی
تهیه کردن 2 نسخه از نسخه صورت جلسه از مجمع عمومی موسسان شرکت
تهیه کردن 2 نسخه صورت جلسه از هیئت مدیره
تکمیل کردن فرم تعیین نام (با توجه به شرایط نامگذاری) اصل گواهی بانکی
کپی برابر اصل مدارک احراز هويت صاحبان سهام، مديران و بازرسین
 اصل گواهي عدم سو سابقه اعضای هیات مديره، مدير عامل و بازرسین
اصل وکالت نامه در صورت وجود

در ایران موسساتی وجود دارند که به عنوان واسط عمل میکنند و برای متقاضیان خدمات ثبت شرکت را به انجام می رسانند.هر کدام از این موسسات، بسته به اعتبار و نوع خدمت، به هزینه و زمان های متفاوتی نیاز دارند.

افراد می توانند به صورت حضوری یا اینترنتی به این موسسات،مراجعه کنند و در جهت ثبت شرکت خود اقدامات مربوطه را به عمل برسانند.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس