علت رد شدن دفاتر قانونی

علت رد شدن دفاتر قانونی

رد شدن دفاتر پلمپ عوامل متعددی می تواند داشته باشد. ما دراین بخش به بررسی عوامل رد دفاتر پلمپ می پردازیم.
اگر به هر دلیل دفاتر پلمپ رد شود مورد تایید اداره مالیات قرار نمی گیرید و جرایمی را به همراه دارد.

ثبت یک فعالیت خارج سطرهای مشخص شده

در هنگام ثبت فعالیت جدید باید در قالب استاندار گفته شده این کار انجام شود. از ثبت فعالیت در حاشیه دفتر خودداری کنید.

عدم درج فعالیت در میان سطرها در دفاتر پلمپ

در هنگام نوشتن فعالیت جدید روی خطوط کشیده شده و سطرها این کار انجام شود.

نبود یک یا چند برگ از دفاتر پلمپ

اگر به هر دلیلی برگه ای از این دفاتر کنده شود؛ این دفاتر مورد بررسی قرار نمی گیرند و رد می شود.

عدم ثبت فعالیت های انجام شده

در زمان بازرسی و بررسی مدارک شرکت، اگر بازرسان مالیاتی متوجه عدم ثبت رویدادی به عمد در دفاتر پلمپ شوند آنگاه دفاتر پلمپ رد می شوند و بازرسان جریمه ای را برای شما در نظر می گیرند.

تاخیر و عدم رعایت ترتیب در ثبت رویدادهای مالی

سعی کنید تمام فعالیت ها را براساس تاریخ انجام شده و به ترتیب در دفاتر پلمپ ثبت کنید در غیر این صورت با مشکل روبه رو خواهید شد.

پاک شدن مندرجات دفتر به عمد

پاک شدن و از بین رفتن مندرجات دفاتر پلمپ با هدف سوء استفاده منجر به رد دفاتر پلمپ می شود.

بستانکار شدن حساب بانکی

از دیگر دلایل رد دفاتر بازرگانی بستانکارشدن حساب بانکی می باشد.

جریمه ناشی از رد دفاتر قانونی

در صورت عدم تحویل دفاتر پلمپ در زمان موعد آن، به اندازه 20 درصد مالیات دهنده جریمه خواهید شد.
در صورت رد دفاتر به دلایل گفته شده این جریمه 10 در صد کاهش می یابد و جریمه 10 درصدی را به همراه دارد.

همچنین ثبت بینش در جهت انجام فعالیت های مربوط به شرکت از قبیل هزینه ثبت شرکت ، کارت بازرگانی، ثبت برند و … آماده ارائه خدمات به تمام سهام داران و سرمایه گذاران است.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس