مالیات کشورهای مختلف

مالیات کشورهای مختلف

هر کشوری بر اساس قوانین و مقرراتی که دارد یک میزان مشخص شده و ثابتی از مالیات را جمع آوری می کند و برای هر قشر از مردم میزان این مالیات متفاورت است.
در گذشته تهیه اظهارنامه مالیاتی توسط مردم انجام می شد و مردم می بایست در زمان تعیین شده مالیات خود را پرداخت کنند مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی از سوی دولت تعیین می شود و در صورت عدم پرداخت این وجه قوانین زیادی ثبت شده است که با رعایت نکردن این موارد و عدم پرداخت سرانجام این فرایند به پلمپ دفاتر ختم می شود.

تفاوت مالیات چند کشور

همانطور که می دانید هر کشور مالیات خاص خود را دارد در این بخش مالیات بعضی از کشورها را بررسی می کنیم. این کشورها بسیار پیشرفته هستند و تهیه اظهارنامه مالیاتی را تا مهلت ارائه اظهارنامه مالیاتی به صورت الکترونیکی انجام می دهند.

1 – سوئد
مردمان سوئد امید به زندگی بسیار زیادی دارند و کمترین میزان نابرابری در سطح درآمد را دارند در واقع میانگین نرخ مالیات آن ها ۵۷٫۱۰ درصد می باشد.

۲- ژاپن
سومین قطب اقتصادی جهان بعد از آمریکا و چین ژاپن است که اقتصاد بسیار خوب و پر درآمدی دارد. نرخ مالیاتی بر درآمد این کشور ۵۵٫۹۵ می باشد.

3- پرتغال
در بین کشورهای اقتصادی پرتغال رتبه ی 45 کشور پر درآمد را دارد و نرخ مالیات مردم این کشور ۵۶٫۵۰ است.

4- دانمارک
کشور کوچکی است و مردم آن از مزایای زیادی برخوردار اند و در رفاه کامل زندگی می کنند. بر اساس درآمد مردم نرخ مالیاتشان ۵۵٫۸۰ است.

5- اتریش
دوازدهمین کشور پیشرفته ی جهان اتریش است که مردم آن از سطح رفاه بالایی برخورداراند و ۵۵ درصد از درآمدشان را صرف مالیات می کنند.

6- بلژیک
یکی از نرخ های بالای مالیات مربوط به بلژیک است زیرا نرخ مالیاتی این کشور ۵۳٫۷۰ است.

7- هلند
هند نقش بسیار مهمی در اقتصاد اروپا دارد این کشور هفدهمین کشور اقتصادی است که ۵۲ درصد نرخ مالیاتی دارد.

8- فنلاند
این کشور از نظر بهداشت و آسایش رتبه ی بسیار بالایی دارد در واقع نرخ مالیات آن ۵۱٫۶۰ می باشد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس