مراحل انحلال شرکت

مراحل انحلال شرکت

در مرحله اول انحلال لازم است یک جلسه فوق العاده تشکیل شود و تصمیم گیری قطعی برای انحلال شرکت صورت گیرد.
در این مرحله پس از تصویب رای قطعی برای انحلال شرکت، لازم است فردی به عنوان مدیر امور تسویه انتخاب شود.
شخص تعیین شده به عنوان مدیر تسویه نماینده قانونی شرکت معرفی می شود و سایر اعضا اختیاری ندارند.
صورت جلسه به صورت نسخه ای رسمی از جلسه ای که به جهت ثبت رای انحلال شرکت تشکیل شده است نوشته می شود و به امضای سهامداران و شرکا می رسد. این نسخه به همراه مدارک مورد نیاز به اداره ثبت ارسال می گردد.

تسلیم مدارک به اداره ثبت برای انحلال

پس از انجام دادن مراحل فوق و با رسیدن مدرک به اداره ثبت، لازم است کارشناس اداره شرایط را بررسی نماید و چنانچه مشکلی وجود نداشت و در صورت انجام صحیح همه امور مراحل ثبت انحلال شرکت را انجام می دهد.
به جهت انجام این کار سامانه اداره ثبت به متقاضی این امر اطلاع می دهد تا با مراجعه به اداره و پرداخت هزینه مورد نیاز انحلال شرکت را به طور رسمی ثبت نماید؛ چرا که همچون هزینه ثبت شرکت در ابتدای ثبت، انحلال آن نیز هزینه هایی دارد.
در این مرحله لازم است یک نسخه از ثبت انحلال شرکت در روزنامه رسمی و کثیرالانتشار درج شود تا عموم مردم مطلع شوند. مبلغ درج آگهی نیز جزء هزینه های منحل شدن شرکت است.

نکاتی درباره هزینه انحلال کمپانی

امروزه انجام امور ثبت و انحلال یا حتی اخذ کارت بازرگانی در اداره ثبت توسط سامانه های اینترنتی این اداره صورت می گیرد.
پس باید به جهت تقاضای انحلال ثبت شرکت ابتدا در سامانه اداره ثبت فرم درخواست این موضوع را تکمیل کنید.
فرد تعیین شده به عنوان مدیر تسویه به مدت ده سال مسئول کلیه بدهی های شرکت است و سایر اعضا مسئولیت و اختیاری در این باره ندارند.
توجه کنید برای ثبت انحلال شرکت، حضور کلیه شرکا لازم است.
چنانچه یک نفر از شرکای این شرکت در جلسه فوق العاده حضور نداشته باشد امکان ثبت انحلال شرکت وجود ندارد.
برای انجام امور رتبه بندی می توانید با بینش ثبت در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس