نشانگر کسب و کار

نشانگر کسب و کار

ثبت بینش در قسمت قبل به اهمیت ثبت برند و برند سازی پس از ثبت شرکت ، پرداخت.
در این قسمت به توضیحاتی درباره هزینه ثبت برند می پردازیم.

شما یک شخص حقوقی هستید یا یک شخص حقیقی؟

یکی از نکاتی که همواره باید مد نظر داشته باشید این است که هزینه ثبت برند با توجه به اینکه شما یک شخص حقیقی هستید یا یک شخص حقوقی هستید متفاوت است.

هزینه ثبت برند

پس از آن هزینه ثبت برند به چند دسته تقسیم می شود که از این قرار هستند:
حق ثبت اظهارنامه برای یک طبقه، که برای هر طبقه اضاف بر آن هزینه ای جداگانه را در برمی گیرد.
حق ثبت برند برای یک طبقه و هزینه جداگانه برای هر طبقه اضافی.
حق ثبت تمدید برای دوره های ده ساله.
جریمه تاخیر در تمدید.
هزینه استعلام ثبت برند
حق ثبت انتقال برای یک طبقه و هزینه جداگانه برای هر طبقه اضافی.
حق ثبت مجوز بهره برداری یا فسخ برای یک طبقه و هزینه جداگانه برای هر طبقه اضافی.
هزینه اصلاح اظهارنامه.
حق ثبت انتقال اظهارنامه یا مجوز بهره برداری از آن.
حق ثبت تغییرات.
هزینه صدور گواهی المثنی.
هزینه رونوشت مصدق.
هزینه گرفتن تاییدیه تسلیم اظهارنامه یا صادر کردن گواهی نامه.
هزینه رسیدگی به اعتراض برای رد کردن ثبت.
هزینه رسیدگی به اعتراض برای تقاضای ثبت.
ودیعه تسلیم کردن دادخواست ابطال.
هزینه بررسی کردن اظهارنامه ثبت بین المللی.

پس با در نظر گرفتن این اقسام و با توجه به اینکه شما شخصی حقوقی هستید یا حقیقی،
این هزینه ها متفاوت است.
با توجه به اهمیت یک برند برای موفقیت در بازار هدف و ترویج درست آن، صرف این هزینه ها یک مساله عادی است.
اما باید توجه داشت کارهای ثبت برند شما را چه شرکتی با چه قیمتی انجام می دهد.
ثبت بینش همواره سعی داشته تا با در نظر گرفتن زمان و احترام به مشتریان، بهترین خدمات را ارائه کرده و با کمترین هزینه برند شما را ثبت می کند.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس