نکاتی در خصوص انتخاب نام برای انواع شرکت ها

نکاتی در خصوص انتخاب نام برای انواع شرکت ها

یکی از اساسی ترین عواملی که در فعالیت های آتی یک شرکت و رشد و توسعه آن موثر می باشد و ثبت شرکت را تحت تاثیر قرار می دهد، گزینش نامی دقیق برای شرکت است. اما این نام باید قوانین و باید و نبایدهای زیادی را پشت سر گذارد.
این تازه اول ماجرا است و بعد از آن دریافت کارت بازرگانی و درخواست رتبه بندی نیاز به گذراندن مراحل قانونی دارد و لازم به ذکر است که تبلیغات گسترده شرکت در ریشه آن یعنی ثبت و انتخاب نام اولیه آن است و در طی نمودن یک سری روند یکسان نمی باشد.
حال برخی از این قوانین عمومی هستند و برخی مختص به نوع شرکت می باشند.
در اینجا قصد داریم این قوانین را درمورد هر نوع شرکتی بیان کنیم. ثبت بینش با برخورداری از کادری مجرب مناسبترین هزینه ثبت شرکت را ارائه می دهد.

نام گذاری شرکت با مسئولیت محدود و تضامنی

جهت نام گذاری این شرکت بایستی واژه “با مسئولیت محدود” درج گردد و همچنین نام این نوع شرکت نبایستی شامل نام هیچ کدام از شرکا باشد و چنانچه این اتفاق بیوفتد دیگر در دسته شرکت مسئولیت تضامنی خواهد بود.
پس نتیجه می گیریم که بالعکس حالت قبل، در نام گذاری شرکت تضامنی بایستی نام لااقل یکی از شرکا قید شود و در این حالت باید واژه هایی مانند “… و شرکاء”، “… و پسران”، “… و فرزندان” یا غیره استفاده شود.

نام گذاری شرکت سهامی

شرکت های سهامی دارای انواع مختلفی می باشند و نام گذاری آنان نیز شرایط متفاوتی دارد.
در نام گذاری شرکت های مختلط غیر سهامی باید از واژه “شرکت مختلط” استفاده شود و حداقل اسم یکی از شرکای ضامن نیز درج گردد.
در حقیقت شرکت های مختلط سهامی شرکت هایی هستند که تحت عنوان خاصی مابین تعدادی شریک با مسئولیت محدود و تعدادی شریک ضامن شکل می گیرند.
قید شدن عبارت “شرکت مختلط سهامی” نیز در اسم گذاری شرکت و اسم یکی از شرکای ضامن الزامی می باشد.
از طرفی در خصوص نام گذاری شرکت های سهامی خاص وعام هیچ گونه قوانینی صریحا آورده نشده است، ولی در نام نهادن بر روی این شرکت ها نیز باید عبارت “شرکت های سهامی عام و خاص” درج گردد.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس