ثبت طرح صنعتی

ثبت طرح صنعتی

طرح صنعتی نمایی از ظاهر کلی یک محصول است که از ترکیب خطوط یا رنگ ها تشکیل می شود. طرح صنعتی باید جدید یا اصیل باشد تا بتواند برای ثبت مورد پذیرش قرار بگیرد. این طرح باید کاملا ابتکاری باشد و در صورت شبیه بودن به عناصر طبیعت مورد قبول واقع نخواهد شد. طرح های صنعتی در صورت وجود شرایط می توانند به صورت اختراع و یا علامت تجاری ثبت شوند.

هنگامی که یک محصول جدید پس از طرح و ارائه به بازار مورد استقبال قرار می گیرد، همیشه افرادی وجود دارد که می خواهند از طرح محصول استفاده و آن را تولید کنند. یکی از راه های جلوگیری از سوء استفاده این افراد ثبت طرح صنعتی است که در موسسات ثبت شرکت می تواند صورت پذیرد. ثبت طرح صنعتی به مالک طرح حق انحصاری استفاده از کلیه حقوق و مزایای آن محصول را می دهد.

مالک طرح می تواند به ازای دریافت امتیازات حق بهره برداری از طرح خود را به دیگران واگذار نماید.

طرح صنعتی می تواند در مورد ساعت، جواهرات ، پوشاک، مبلمان، محصولات صنعتی،  صنایع دستی، مبلمان و لوازم برقی، مبلمان و لوازم برقی،  اتومبیل و سازه های معماری و بسیاری از محصولات دیگر باشد.

برای ثبت یک طرح صنعتی باید ابتدا فرم های مربوطه تکمیل  شده و به مرجع ثبت یک اظهارنامه ارائه شود. متقاضی می تواند با  مراجعه به سایت  اظهارنامه خود را تکمیل کرده و ضمائم قانونی را پیوست نموده و آنها را به اداره مالکیت صنعتی ارسال نماید.

برای این کار به ارائه کپی شناسنامه و کارت ملی شخص متقاضی، کپی شناسنامه و کارت ملی شخص طراح، کپی شناسنامه و کارت ملی صاحبان امضاء شرکت، کپی روزنامه رسمی ثبت تاسیس و ثبت آخرین تغییرات شرکت، تصویر نمونه طرح، آدرس، کد پستی، تلفن ثابت و همراه و ایمیل متقاضی و شرکت، نیاز است. در صورتی که طرح مورد نظر دو بعدی باشد از شکل یا تصویر گرافیکی یا طرح ترسیم شده  پنج نمونه لازم است. در صورتی که طرح مورد نظر سه بعدی باشد  از شکل یا تصویر گرافیکی یا طرح ترسیم شده از تمامی جوانب طرح پنج نمونه لازم است.

فرآیند ثبت طرح صنعتی ممکن است حدود 3 تا 5 ماه زمان ببرد. شما می توانید در برای ثبت طرح صنعتی خود به موسسات ثبت شرکت مراجعه نمایید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس