شرکت مدنی

شرکت مدنی

شرکت مدنی به شرکتی گفته می شود که به موجب قراردادی بین عده ای جهت کسب درآمد با انجام فعالیت مشترک ایجاد می شود.
شرکت مدنی به منظور کسب و کار- خرید و فروش – انجام حرفه و یا کار صنعتی می تواند ایجاد شده باشد. شرکت مدنی از قانون مدنی در مورد حرفه و صنعت پیروی می کند. در شرکت های مدنی، هر عضو از شرکا در سود و زیان شرکت سهیم هستند. شیوه ی اداره ی شرکت، طبق شرایطی است که بین شرکا توافق شده است. فردی که به مسئول اداره ی شرکت شده است، اختیار دارد هر عملی که برای اداره ی شرکت نیاز است، انجام دهد و در قبال خسارات بوجود آمده از کارهای خود مسئول نیست؛ مگر اینکه در کار خود غفلت و یت قصوری کرده باشد. اگر اداره ی امور شرکت، بر عهده ی چند شریک باشد، به طوریکه هر یک اجازه ی انجام امور لازم را داشته باشند، در صورت لزوم می توانند به طور انفرادی به اعمالی که لازم برای اداره امور شرکت است، اقدام نماید. البته اگر بین شریکان قرار شده باشد که به طور انفرادی اقدامی نکند و یکی از مدیران اقدام به کاری کند، در قبال دیگر شریکان ضامن خواهد بود.
شریکی که بدون اجازه دیگر شرکا و یا خارج از محدوده ی اختیارات، در امور شرکت دخالت نماید مسئول خواهد بود.
برای شرکت مدنی ثبت شرکت الزامی نیست. اگر در زمان ایجاد شرکت در ضمن عقد لازمی مدت تعیین شده باشد، هیچ یک از اعضای شرکت پیش از انقضای تاریخ مقرر نمی تواند از شرکت خروج کند.

ویژگی های شرکت مدنی چیست؟

به عنوان شخص حقوقی به حساب نمی آید به این علت که شرکت هایی که مطابق با قانون تجارت تشکیل شده باشند، دارای شخصیت حقوقی می باشند در صورتیکه شرکت مدنی به این شکل نیست.
اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی دارای تابعیت و اقامتگاه هستند و چون شرکت مدنی، شخص حقوقی محسوب نمی شود تابعیت و اقامتگاه نیز ندارد.
معاملات شرکت مدنی، معاملات تجاری به حساب نمی آیند.
در صورتیکه برای شرکت مدنی مدت تعیین نکرده باشند، شرکت مدنی به درخواست هر یک از شریکان، بدون اجرای مقررات تصفیه و ورشکستگی منحل می شود.
نکته: به طور کلی قوانینی که برای شركت های تجاری باید اجرا شود، برای شركت های مدنی وجود ندارد.
ما در این مقاله مختصر توضیحاتی در مورد شرکت مدنی بیان نمودیم اما ممکن ایت ابهامات و سوالات زیادی در ذهن شما وجود داشته باشد. مشاوران باتجربه ی ثبت بینش همواره آماده پاسخگویی به سوالات شما هستند. چنانچه سوالی در رابطه با ثبت برند، هزینه ی ثبت برند، کارت بازرگانی، کد اقتصادی و …. هر آنچه به امور شرکت مربوط است دارید با ما تماس بگیرید.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس