مالیات شرکت های غیرفعال

مالیات شرکت های غیرفعال

به چه شرکت های غیرفعال می گویند؟ از نظر اداره مالیات شرکت غیرفعال، شرکت هایی هستند که عملاً در طی یک دوره مالی مشخص به طور مثال یکسال مالی اخیر هیچ فعالیتی نداشته اند و غیرفعال بودن خودشان را از ابتدای دوره به صورت مکتوب و به گونه ای قابل اثبات به اداره امور مالیاتی خود اعلام کرده اند.
حال اعلام کردن غیرفعالی دو دسته است. 1- امکان دارد یک شرکت، پس از ثبت شرکت در اداره ی ثبت شرکت ها عملاً هیچ گونه فعالیتی نداشته باشد. 2- ممکن است یک شرکت فعال اعلام عدم فعالیت کرده باشد. در هر دو فرض بر این است که این شرکت ها غیرفعال هستند.

مشخصه شرکت های غیرفعال

۱- هیچ گونه فاکتور و یا صورت حسابی به عنوان فروشنده یا خریدار، از طرف شرکت، صادر نشده باشد.

۲- عدم فعالیت و گردش حساب بانکی شرکت.

۳- دفاتر قانونی و مالی شرکت، هیچ گونه معامله و عملیات مالی تحت هیچ عنوان نداشته باشد .

۴- شرکت مورد نظر دارای کد بیمه و لیست پرداخت بیمه تامین اجتماعی نباشد.

۵- شرکت لیستی از پرداخت حقوق کارکنان و اسنادی که نشان دهنده استخدام افراد و پرداخت حقوق نداشته باشد.

۶- از سوی شرکت ها و کارفرمایان، هیچ صورت وضعیتی به طرفیت شرکت صادر نشده باشد.

۷- شرکت در هیچ شرکت یا پروژه دیگری سرمایه گذاری نکرده باشد.

۸- هیچ گونه سند یا سابقه ای دال بر دریافت تسهیلات بانکی یا اعطای وام و یا انعقاد قرارداد مشارکت در مورد شرکت غیرفعال وجود نداشته باشد.

برای عدم غیرفعالی چه کار کنیم؟

برای جلوگیری از غیرفعال شناخته شدن باید رونق اقتصادی به شرکتتان بدهید اظهارنامه مالیاتی پر کنید ثبت شرکت تان را به رسمیت برسانید تا همه کشور شما را بشناسند
اگر ثبت شرکت شما باعث شود که شما شرکت مشهوری شوید در این صورت شرکت شما رتبه بندی می شود.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس