دفاتر درج هزینه های شرکت

تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بعد از ثبت شرکت موظفند تمامی هزینه ها و درآمدهای شرکت را در دفاتری به نام دفاتر پلمپ درج نمایند.
دفاتر پلمپ جهت ارائه اظهارنامه مالیاتی و گرفتن کارت بازرگانی کاربرد دارد. همانطور که کد اقتصادی از اصلی ترین مدارک کارت بازرگانی محسوب می شود دفاتر پلمپ را می توان از اساسی ترین مدارک در زمان اظهارنامه مالیاتی ذکر کرد. البته این دفاتر جزء مدارک کارت بازرگانی نیز به حساب می آیند زیرا برای گرفتن کد اقتصادی باید دفاتر پلمپ شده باشند و با اداره مربوطه ارائه شوند .
دو نوع اصلی این دفاتر، دفتر کل، که ریز هزینه هایی که دفتر روزنامه ثبت شده به صورت هفتگی در آن ثبت می شود و دفتر روزنامه، دفتری که ریز هزینه ها به صورت روزانه در آن نوشته می شود.
همه شرکت ها موظفند برای مشخص شدن عملکرد مالی شرکت دفاتر پلمپ را تکمیل نمایند. در صورت عدم ارائه دفاتر به اداره دارایی دفاتر شرکت علی راس خواهند شد.
حتی اگر شرکت فعالیتی ندارد برای اعلام این موضوع، موظف به ارائه دفاتر پلمپ شده بصورت خالی با برگه های سفید به دارایی می باشد.
شاید برای شما هم سوال شده باشد که چرا نام این دفاتر، دفاتر پلمپ است؟ دلیل این نام گذاری اینست که تمام صفحات این دفترها در اداره مالیات پلمپ میشوند.
برای دریافت دفاتر پلمپ شده قبل از شروع سال مالی باید برای گرفتن دفاتر پلمپ شده اقدام کرد. تنها در صورتیکه تمام صفحات این دفاتر قبل از پایان سال مالی تمام شده باشد میتوان برای اخذ دفاتر جدید اقدام کرد.
هر شرکت موظف است در پایان سال مالی این دفترها را تحویل اداره مالیات بدهد.
مشاوران شرکت بینش ثبت می توانند شما را در همه زمینه های مربوط به ثبت شرکت، کد اقتصادی، کارت بازرگانی، مدارک کارت بازرگانی و …. راهنمایی نمایند.

اشتراک گذاری

دیدگاه خود را وارد نمایید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


شماره تماس